TU Dresden (DE)

TU_Logo_HKS41_28

Contact:
Chair of Air Transport Technology and Logistics, Institute of Logistics and Aviation
Ms. Stefanie Friedel
stefanie_friedel@tu-dresden.de

De Technische Universität Dresden is een van elf Duitse universiteiten die erkend zijn als “excellence university”. De belangrijkste onderwepen van het onderzoek van het Instituut voor Logistiek en Luchtvaart met de richting van de leerstoel “Air Transport Technology and Logistics” zijn “trajectory management, surface movement management, airports operations, terminal operations, safety & security assessment and the communication of expertise”. De afdeling werkt nauw samen met nationale en international partners op het gebied van toekomstige, over het algemeen door het bedrijfsleven gestimuleerd, onderzoeksprojecten zonder het fundamentele onderzoek te verwaarlozen. Onze afgestudeerden zijn meer dan welkom bij de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens, bij bagage afhandelaren, verkeersleiding, luchtvaart consultancy, en ook bij ministeries, publieke instanties en onderzoeksinstituten.

http://www.ifl.tu-dresden.de