Project

IN2SAI is een Erasmus project (Lifelong Learning Programme) dat 24 maanden duurt – van oktober 2013 tot september 2014. Het project houdt zich bezig met de uitdagingen die horen bij de lage participatie van vrouwen in de luchtvaart industrie en in natuurwetenschappelijke studies in het algemeen.

Een paar feiten en cijfers die dienen als een begin punt voor het IN2SAI project.

  • Minder dat 15% van het arbeidspotentieel in de luchtvaart is vrouw;
  • De meeste vrouwen kiezen voor studies binnen de kunst, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen;
  • Vrouwen die een studie hebben afgemaakt in de natuurwetenschappen, technologie, techniek of wiskunde hebben een kleinere kans dan mannen om vervolgens in deze sector aan de slag te gaan;
  • Vrouwen vervullen in de luchtvaart industrie vaak functies binnen de administratie of marketing afdeling;
  • Sommige banen worden nog steeds gezien als “mannen banen” (zoals ingenieur) en “vrouwen banen” (zoals zuster).
  • Slechts 35% van het wetenschappelijk onderzoek in 2009 in de EU werd gedaan door vrouwen.
  • Er is een tekort van ongeveer 25,000 ingenieurs per jaar. De verhouding tussen het laatst verdiende loon en het pensioen zal groter worden en lucht- en ruimtevaart bedrijven zullen moeten concurreren met andere industrieën om een kleiner wordende poel van technisch talent.

(Bronnen: Ecorys, 2009; Evans, s.d.; OECD, 2011; She Figures 2012; COM (2008) 868/3)

Met verschillende acties en activiteiten heeft het project als doel de participatie van vrouwelijke studenten binnen natuurwetenschappelijke studies (vooral de studies die te maken hebben met luchtvaart) bevorderen en hun helpen met de integratie in de luchtvaartindustrie.

Daarbij mikt het project op drie verschillende doelgroepen en belanghebbenden:

TG_NL