Doelen

De volgende doelen zijn gesteld:

  • De samenwerking tussen wetenschap en industrie bevorderen zodat de wetenschap zich beter kan focussen op de behoefte vanuit de industrie en beiden zorg kunnen dragen voor een betere man-vrouw verhouding door de participatie van vrouwelijke studenten en medewerkers te verhogen.
  • Om de vrouwelijke participatie in natuurwetenschappelijke studies en de luchtvaart industrie te onderzoeken door reeds bestaand informatie te verzamelen en door te praten met de belangrijkste actoren (hoogleraren, vrouwelijke studenten van de middelbare school of het hoger onderwijs en human resource managers bij bedrijven binnen de luchtvaart sector).
  • Om de onderliggende redenen en oorzaken te identificeren van de lage interesse van vrouwen in natuurwetenschappelijke studies en in de luchtvaartindustrie.
  • Om de interesse van vrouwen in natuurwetenschappelijke studies en een carrière in de luchtvaartindustrie te stimuleren door meer informatie beschikbaar te stellen over de carrière kansen en succes verhalen en door activiteiten te stimuleren waar vrouwen meningen en ervaringen met belanghebbenden uit de sector kunnen delen.
  • Om de wetenschappelijke instelling te ondersteunen in het nastreven van een goede geslachtsbalans en vrouwelijke wetenschappers te stimuleren een carrière in de luchtvaart na te streven door educatieve programma’s te ontwikkelen waardoor vooroordelen kunnen worden verminderd en interesse kan worden gestimuleerd.
  • Om algemeen bewustzijn te creëren voor de kansen van vrouwen in de luchtvaart industrie door evenementen te organiseren en promotie materiaal naar buiten te brengen.
  • Om evenementen te organiseren voor het verspreiden van informatie in heel Europa om de impact van het project en de uitkomst van de doelgroepen te maximaliseren en daardoor de duurzaamheid van het project te waarborgen.

Door bovenstaande doelen na te streven, draagt het IN2SIA bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van natuurwetenschappelijke studies en een loopbaan in de luchtvaart industrie voor vrouwen, en daardoor een geslachtsbalans te stimuleren in industrieën waar er relatief weinig vrouwen zijn.